Công Trí: 'Haute Couture Việt đang ở tuổi đi học'

Công Trí: 'Haute Couture Việt đang ở tuổi đi học'

Theo nhà thiết kế, vai trò của Couture là truyền tải thông điệp về nghệ thuật để tìm kiếm sự đồng điệu về cảm xúc ở người xem.

Ngi sao 10 nam Ngi sao 10 nam book